Gepubliceerd Op: 27 oktober 2022

BGL enthousiast over werken bij NoordWestGroep

Woensdag 26 oktober heeft een deel van de fractie van BGL een werkbezoek gebracht aan NoordWestGroep. Ina Haveman, Bennie Daan en Richard Keizer hebben bij verschillende bedrijfsonderdelen de handen uit de mouwen gestoken.
Ze hebben kennis gemaakt met medewerkers van NWG Industrie, NWG Hoveniers en NWG Kopwerk, NWG Schoon en BroodjeSteenwijk.nl.

Het viel mevrouw Haveman en de heren Keizer en Daan op dat de medewerkers super trots en enthousiast zijn op de transitie die het bedrijf heeft doorgemaakt. Tijdens de rondleiding, die voorafging aan het echte werk, merkte mevrouw Haveman op dat ze geen idee had dat NoordWestGroep zoveel disciplines in huis heeft. “Jullie zijn net een multinational”, zei ze. Ja vult de heer Daan aan: “het is een heel bedrijf.”

Ervaren
Alle drie hebben ze mogen ervaren hoe werken bij NWG is. Ina Haveman heeft deze middag in het bedrijfsrestaurant meegedraaid en samen met een medewerker de koffieronde gelopen. Ze heeft ook een inkijkje gekregen bij NWG Schoon. Daarnaast heeft ze inpakwerkzaamheden gedaan bij NWG Kopwerk.

Bennie Daan en Richard Keizer hebben buiten meegewerkt met medewerkers van NWG Hoveniers om de binnentuin te onderhouden en hebben bij NWG Kopwerk en NWG Industrie geholpen met inpakwerkzaamheden. De heer Daan merkt op: “NWG doet echt heel goed werk.”

De verandering
Mevrouw Haveman: “de verandering die NWG de laatste jaren heeft doorgemaakt, vinden de medewerkers heel positief.” De heer Keizer vult haar aan en zegt: “ik heb na vanmiddag nog meer waardering voor NWG, omdat ik – als ik hier ben – de verandering en trots voel. Prachtig om te zien hoe verantwoordelijk mensen zich voelen voor het werk dat ze doen.”

Na afloop hebben de BGL-fractieleden nagepraat met directeur Arjen Mol. Hij vertelde dat NWG landelijk gezien op eenzame hoogte staat als het gaat om andere doelgroepen werk bieden dan WSW (wet sociale werkvoorziening). “Wij willen dat iedereen mee kan doen, dat niemand aan de kant hoeft te staan. Ook voor de ‘jonkies’ bieden wij volop mogelijkheden. Wij kunnen voor deze jongeren de springplank zijn naar betaald werk”, zegt de heer Mol.
Werk. Voor elkaar. Is dan ook niet voor niets de nieuwe slogan van NoordWestGroep.

Links op de foto Ina Haveman, rechts bovenin Bennie Daan, links onderin Richard Keizer

Deel dit bericht!