Om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft de leiding van NoordWestGroep besloten op aangepaste wijze het werk voort te zetten. Dit houdt in dat wij onze bedrijfsprocessen zoveel als mogelijk door laten gaan met inachtneming van de regels die door de overheid en het RIVM zijn gesteld.

De meeste werkzaamheden bij NoordWestGroep gaan (beperkt) door. Eventuele afspraken op het kantoor van NoordWestGroep komen voorlopig te vervallen. De meeste kantoormedewerkers werken vanuit huis. Telefonische afspraken kunnen wel doorgaan.

U kunt contact opnemen met uw contactpersoon binnen NoordWestGroep via zijn/haar mobiele telefoon of via e-mail. Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van het e-mailadres contact@noordwestgroep.nl. De berichten die binnenkomen op dit e-mailadres zullen minimaal twee maal per dag worden bekeken.

Wij willen benadrukken dat bij alle uit te voeren werkzaamheden, de regels van de overheid en het RIVM strikt worden nageleefd.