Gepubliceerd Op: 15 februari 2021

NWG ACADEMY GROOT SUCCES!

Toen wij, Frank de Jager (stagecoördinator – SG Eekeringe) en Michel Post (jobcoach bij de NoordWestGroep), oktober 2019 met elkaar in contact kwamen om de samenwerking van NoordWestGroep en SG Eekeringe te verbeteren en uit te breiden, zagen we gelijk veel kansen. Met behulp van de NWG Academy, waar we samen bouwen aan een duurzame uitstroom van leerlingen naar het bedrijfsleven, kunnen we leerlingen veel verschillende mogelijkheden bieden voor een passende werk- of stageplek. Dit geeft veel energie en levert mooie resultaten op. “Mijn leven heeft een totaal andere wending genomen, sinds ik een vast dienstverband heb gekregen bij de NoordWestGroep”, geeft een van de enthousiaste deelnemers van de Academy aan.

De NWG Academy is onderdeel van NoordWestGroep en heeft als doel het, na hun opleiding, duurzaam plaatsen van PRO/VSO leerlingen in het bedrijfsleven van Steenwijk en omstreken. Dit voor Nederland unieke concept is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen o.a. mensen uit het bedrijfsleven en gemeentelijke instellingen.
“Door samen de handen ineen te slaan, kunnen we echt een verschil maken voor deze groep jongeren”, aldus Frank de Jager.

Uitstroommogelijkheden op maat

Door het creëren van zoveel mogelijk uitstroommogelijkheden op maat, begeleid de NWG Academy leerlingen tijdens en na hun opleiding naar vast werk. Hiermee zijn de leerlingen vanaf het begin goed in beeld en wordt voorkomen dat leerlingen vroegtijdig uitvallen.

“Wij willen dat iedereen in de maatschappij kan “meedoen” en zijn ervan overtuigd dat met het inzetten van ieders talent dit ook kan! Werk is uiteindelijk veel meer dan werk alleen”, aldus de Jager. Weet u dat uit onderzoek blijkt dat het hebben van zinvol werk een belangrijke bijdrage levert aan hoe mensen zich voelen? In het lectoraat Arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen staat: “Arbeid is belangrijk voor het materiële en immateriële welbevinden. Door middel van arbeid kan men zelfstandig in zijn inkomen voorzien, hiermee verlicht arbeid financiële noden. Te weinig geld om rond te komen is een stressfactor die een grote aanslag pleegt op het psychisch welbevinden en sociale relaties onder druk zetten. Maar arbeid biedt meer dan een inkomen alleen. Het sluit aan op de menselijke behoefte om zich te ontwikkelen. Arbeid biedt sociale contacten en een dag- en nachtstructuur. Arbeid doet een beroep op cognitieve functies zoals geheugen en concentratie, waardoor iemand beter in zijn vel komt te zitten. En niet minder belangrijk, iemand die werkt voldoet aan de maatschappelijke norm van autonoom individu die niet afhankelijk is van instituties als sociale diensten of andere uitkeringsinstanties”.

Dit levert grote economische en maatschappelijke voordelen op.

Laat je meeslepen door de kracht van werk, is dan ook niet voor niets dé slogan van de NoordWestGroep, het bedrijf in Steenwijk dat zich bezighoudt met arbeidsontwikkeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Edunova
Edunova, kennispartner van het onderwijs, het sociaal domein en expert in arbeidstoeleiding (= het vinden van de weg naar werk), heeft geholpen bij de ontwikkeling van het leerling programma van de NWG Academy. “Zij hebben ons geleerd buiten onze vaste kaders te denken en oog te hebben voor de weerbarstigheid van de praktijk, “zegt De Jager. Het geven van concrete handvatten heeft hierbij zeker geholpen. Leerlingen hebben nu (zicht op) een vast dienstverband.

Leerling route
De route, die de leerlingen afleggen van school naar werk via de Academy, bestaat uit drie stappen.
Stap 1 Arbeidsvaardigheden opdoen bij het Arbeidstrainingscentrum van NoordWestGroep. De leerlingen leren hier de basisvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren voor een werkgever, zoals flexibel zijn, op tijd komen, taakgericht werken etc…
Stap 2 Stage lopen op een beschutte plek. Dit kan bij de NoordWestGroep zijn op o.a. de afdelingen industrie, groenvoorziening, facilitair, schoonmaak, horeca en technische dienst. Er zijn ook leerlingen die worden gedetacheerd bij het bedrijfsleven. Met behulp van een jobcoach kunnen zij ervaring opdoen bij een extern bedrijf, waarbij de jobcoach zowel de leerling als de werkgever ontzorgt.
Stap 3 De leerlingen stromen uit naar een betaalde baan bij de NoordWestGroep of gaan aan de slag bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn geweest.

O.a. bedrijven in Steenwijk, intern begeleiders van SG Eekeringe, orthopedagogen, jobcoaches NoordWestGroep, Edunova, teamleider Arbeidsintegratie NoordWestGroep, jeugdconsulent gemeente Steenwijkerland, leerplichtambtenaar en het UWV zijn allemaal betrokken bij dit bijzonder succesvolle concept. Samen werken zij, met veel enthousiasme en inzet, aan een mooier Steenwijkerland waarin de jeugd de toekomst heeft.

Wilt u meer weten over de NWG Academy? Neem dan gerust contact met ons op.

Frank de Jager: F.de.Jager@rsgtrompmeesters.nl tel. 06-411.22.595
Michel Post:
M.Post@noordwestgroep.nl tel. 06 – 392.71.112

Deel dit bericht!