Gepubliceerd Op: 31 mei 2021

NWG Kopwerk feestelijk gelanceerd

“Wat zou het mooi zijn als ik een bedrijf kan openen waar iedereen die wil werken,
kan werken en waar het bedrijfsleven direct aan ons denkt als ze arbeidskrachten nodig heeft”, dacht Sonja Fokkens teamleider bij NoordWestGroep. Nu ruim een half jaar later is deze wens uitgekomen. Het enthousiasme van Arjen Mol, directeur van NoordWestGroep en vele andere betrokkenen heeft erin geresulteerd dat NWG Kopwerk een feit is.

Op 31 mei is NWG Kopwerk aan de Koematen 32 feestelijk geopend. In aanwezigheid van wethouder Jongman en vele ondernemers, verricht medewerkster Linda van Dijk, die het gezicht is van Internationale Vrouwendag, de officiële opening. NWG Kopwerk is een arbeidsontwikkelbedrijf voor Steenwijkerland en omgeving. “Wij geloven dat iedereen waardevol is voor de maatschappij en dat iedereen kan bijdragen aan die maatschappij.
Wij bemiddelen daarom iedereen die wil en kan werken. Jong, oud en alles daar tussenin. Arbeidskrachten met veel werkervaring, maar ook starters op de arbeidsmarkt.
Mensen op alle niveaus en vanuit alle achtergronden. Bijvoorbeeld mensen vanuit een bijstandsuitkering, werkeloosheidsuitkering, WIA of Wajong, maar ook mensen die ‘gewoon’ toe zijn aan een andere baan”, aldus Fokkens.

Gemotiveerde talenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt
In een intensief voortraject gaan we met elke potentiële werknemer aan de slag.
We verzorgen complete re-integratietrajecten, stimuleren ontwikkeling en vergroten de werkvaardigheden en vakvaardigheden van mensen. Daarmee laten we de werknemer groeien en kan de werkgever rekenen op een gemotiveerde én goed voorbereide arbeidskracht. Elk traject heeft een begin en een eind, waarbij het einddoel altijd is:
de toeleiding naar betaald werk.

Sparringpartner voor bedrijven en instellingen
NWG Kopwerk gelooft in win-win situaties. Situaties waarin zij leuke banen vinden voor gemotiveerde mensen, bij prachtige werkgevers. Zij zoeken banen waar mensen trots op zijn en ze bemiddelen werknemers waar werkgevers trots op zijn.
Zij bieden loopbaanbegeleiding en bemiddelen voor onder andere werkervaringsplaatsen. NWG Kopwerk denkt graag mee met werkgevers over hoe zij kunnen voldoen aan de Partcipatiewet, de Banenafspraak en sociaal ondernemen.

Duurzaam en eerlijk werk voor iedereen in Steenwijkerland die wil en kan werken,
voor de huidige generatie en vooral ook voor toekomstige generaties.

Deel dit bericht!