Na heel wat spannende maanden maakte de RIBW in Steenwijk afgelopen maandagmiddag bekend dat de arbeidsmatige dagbesteding in deze regio blijft bestaan, door voortaan samen te werken met NoordWestGroep.

Dit heugelijke feit werd door Anne-Marie Journee en Arjen Mol bezegeld met het aansnijden van een grote taart. In aanwezigheid van wethouder Trijn Jongman en ruim  30 cliënten en vrijwilligers, werd meer duidelijkheid verschaft over de toekomst van het RIBW in Steenwijk. De vestiging van RIBW aan de Parade kampt al langere tijd met tegenvallende resultaten. De samenwerking met NoordWestGroep zorgt er niet alleen voor dat de arbeidsmatige dagbesteding wordt voortgezet, maar ook dat er een betere, doorlopende leer- en ontwikkellijn wordt gecreëerd voor de deelnemers.

Wethouder Trijn Jonkman is blij met het  initiatief  om RIBW in Steenwijk te houden. Toen ze vorig  jaar hoorde dat RIBW overwoog om te stoppen met de locatie Steenwijk, was zij degene die RIBW en NoordWestGroep aan elkaar koppelde. Ze hoopt op een stevige en duurzame verbintenis tussen beide partijen, waar de huidige en nieuwe cliënten van RIBW Steenwijk zich veilig en gewaardeerd voelen.

Ook NoordWestGroep-directeur Arjen Mol is blij met de samenwerking. Hij geeft aan dat het heel vanzelfsprekend voelt om de werkzaamheden van zijn bedrijf  te verbreden met een stuk arbeidsmatige dagbesteding:  ‘NoordWestGroep en de RIBW delen dezelfde visie. Ons doel is om iedereen de mogelijkheid te bieden zo zelfredzaam mogelijk te worden of te blijven, en om zoveel als mogelijk te participeren. Dit doen zowel RIBW als wij door de individuele mens en zijn/haar ontwikkeling centraal te stellen. Samen maken wij Steenwijkerland een stukje mooier!’