Tot 2014 was NoordWestGroep voornamelijk een productiebedrijf voor mensen die vielen onder de Wet Sociale Werkvoorziening. De Participatiewet bepaalt echter dat er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer is van medewerkers met een SW-indicatie. De wet houdt tevens in dat het SW-bedrijf in oude vorm moet worden afgebouwd. Voor SW-medewerkers gaat de wet uit van een uiteindelijke overgang naar reguliere werkgevers.

Daarnaast faciliteert NoordWestGroep de IGSD in diverse diagnose- en opleidingstrajecten voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Door deze samenwerking kunnen we de Participatiewet zo optimaal mogelijk uitvoeren, zodat iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt een doelgericht, persoonlijk ontwikkelplan krijgt.

Bestuur

Directeur A. Mol, MMC

Raad van Commissarissen

W.R.M. Toering en H.A.M. Korst

Vereniging van Aandeelhouders

Enig aandeelhouder van de nv is de gemeente Steenwijkerland, in persoon vertegenwoordigd door wethouder T. Jongman.