Visie

Maatschappelijke ontwikkelingen als de invoering van de participatiewet, de verbreding van de doelgroep tot alle inwoners van Steenwijkerland met afstand tot de arbeidsmarkt en verschuivingen in de arbeidsmarkt hebben in het verleden gevraagd om een nieuwe positionering van onze onderneming. NoordWestGroep als ondernemend, kwalitatief, flexibel en professioneel arbeidsontwikkelingsbedrijf.

Productie- en diensverleningactiviteiten zijn voor NoordWestGroep middelen om inhoud te geven aan arbeidsontwikkeling. Het uiteindelijke doel is het duurzaam plaatsen van onze werknemers op een zo hoog mogelijke trede van de werkladder. Over alle activiteiten in het ontwikkelproces worden concrete resultaatafspraken gemaakt met onze opdrachtgevers.Tevreden medewerkers die het beste uit zichzelf halen vormen voor NoordWestGroep het einddoel. Interne en externe communicatie over werkafspraken, een uitstekende persoonlijke begeleiding op vele terreinen en de gekozen arbeidsontwikkelmethodiek maken dit mogelijk.