Wennen

Dit is de fase waarin de arbeidsontwikkeling op de afdelingen van Werken en Leren is gericht op het aanleren van basale werknemersvaardigheden en het wennen aan werk. Nu brengt de medewerker/cliënt op een werkleerplek de ontwikkelopdracht uit het trajectplan in de praktijk.

De werkleider begeleidt de werknemer/cliënt hierbij en heeft over de voortgang regelmatig overleg met de consulent arbeidsintegratie en/of de personeelsfunctionaris.

Verandering van de werkleerplek behoort tot de mogelijkheden. Doorstroming naar de volgende fase vindt plaats als de ontwikkelopdracht is afgerond en het bijbehorende niveau van werkgewenning volgens een genormeerd capaciteitenprofiel is bereikt. Dan vindt ook de overdracht naar een volgende werkplek, binnen of buiten NoordWestGroep, plaats.